ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 365
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ในราชการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
จ้างโครงการจัดทำเวทีอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) และปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านข้างอาคาร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในราชการประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน ๖๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่นAR-5731 จำนวน 1 หลอด สำหรับใช้ในราชการประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทถุงมือผ้าอย่างหนา จำนวน 1 โหล สำหรับใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทสีสเปรย์ สีขาว-สีดำ จำนวน 4 กระป๋อง เพื่อใช้ในราชการสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบ้านพักรูปตัวยู หมู่ 1 เพื่อให้สามารถระบายน้ำไปดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง บริเวณระบบประปาบ้านนางวรรณา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566