ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 459
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสนามกอล์ฟไมด้า หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ แห่ง บริเวณหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ แห่ง บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
จ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน จ.ส.อ.อำนาจ บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๙ ๖๑ ๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๕๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2567
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเข้าคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สาย ๒ บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2567