แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
15 กรกฎาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ จำนวน 19 รายการ สำหรับใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2567จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น สำหรับเดินทางไป-กลับ สำหรับใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุฯ จำนวน 2 ค้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2567จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กท ๖๕๖ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2567จ้างเช่าเก้าอี้ 150 ตัว สำหรับใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง