แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
14 มิถุนายน 2567ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภท ผ้าม่านหลุยส์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด ติดตั้งบริเวณห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิถุนายน 2567ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิถุนายน 2567จ้างเหมาจัดทำป้ายตั้งพื้น (โรลอัพ) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิถุนายน 2567จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งซึ่งชำรุด บริเวณสนามกีฬาหมู่ 4 โดยดำเนินการเปลี่ยนกระดานลื่นคู่ จำนวน 1 ชุด เปลี่ยนกระดานลื่นเดี่ยว จำนวน 1 ชุด เปลี่ยนบันได 9 ขั้น จำนวน 1 ชุด เปลี่ยนอุโมงเกลียว จำนวน 1 ชุด และตัวหมุุนXO จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิถุนายน 2567ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในราชการประจำสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง