ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 424
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV บ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล็ก บริเวณบ้านพักทหารพราน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรเพิ่มเติม บริเวณสนามกีฬาบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการปรับปรุงสนามตะกร้อ บริเวณบ้านพัก กรม ๑๙ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ บริเวณหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง สำหรับใช้ในโครงการสัตย์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างติดตั้งประตูม้วน จำนวน 2 ชุด และติดตั้งตาข่ายฉีกบริเวณด้านบน จำนวน 4 ด้าน บริเวณห้องน้ำหลังอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลลาดหญ้า(กศน.ต.ลาดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทพัดลมไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567