ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 365
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้่าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กันยายน 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้่าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2566
จ้างเปลี่ยนยางในรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 82-5596 จำนวน 1 เส้น เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566
จ้างซ่อมสายสัญญาณกล้องวงจรปิดและสายไฟกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำดิบ บริเวณประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายเจ๊ก บ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส จำนวน 3 รายการ เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งกระต่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2566