ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 500
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ บริเวณหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง สำหรับใช้ในโครงการสัตย์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างติดตั้งประตูม้วน จำนวน 2 ชุด และติดตั้งตาข่ายฉีกบริเวณด้านบน จำนวน 4 ด้าน บริเวณห้องน้ำหลังอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลลาดหญ้า(กศน.ต.ลาดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทพัดลมไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 416 56 0038 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2700 ชุด สำหรับใช้ในโครงการสัตย์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงถ่าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔15 กุมภาพันธ์ 2567