ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 444
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ อบต.ลาดหญ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2566
จ้างต่อเติมรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธข ๑๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำบริเวณเสาธงหน้าสำนักงานพร้อมปรับปรุงลานคอนกรีตพิมพ์ลาย บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ลาดหญ้า และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายฟิตเน็ต จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งชำรุดเนื่องจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กท ๘๐๓๘ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒ ๘๗๕๐ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง บริเวณระบบประปาบ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566
ซื้อเทียนดอกบัว จำนวน ๑๔ โหล เพื่อใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2566
จ้างทำบายศรี จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2566