ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 151 ถึง 160 จากข้อมูล 500
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้่าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 พฤศจิกายน 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2566
จ้างขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านจิณห์วรา ซอย ๗ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 ตุลาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ตุลาคม 2566
จ้างเหมารถแบคโฮขุดหลุม และเช่าเก้าอี้ จำนวน 120 ตัว ตามโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ตามโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ขนาด 1.00x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ตุลาคม 2566