ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 131 ถึง 140 จากข้อมูล 500
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำเล่มข้อมูลรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน ๑๐ เล่ม เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการเรียงหินใหญ่ป้องกันตลิ่งพัง บ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ธันวาคม 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำดื่ม หมู่ที่ ๒ บ้านท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๗ ๖๖ ๐๐๑๐ ชั้น ๒ และครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๘ ชั้น ๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 ธันวาคม 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า และติดตั้งไฟแสงสว่างไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบ All in One LED Solar Street Light ขนาด ๖๐ W บริเวณบ้านศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ อบต.ลาดหญ้า เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2566
จ้างต่อเติมรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธข ๑๙ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำบริเวณเสาธงหน้าสำนักงานพร้อมปรับปรุงลานคอนกรีตพิมพ์ลาย บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ลาดหญ้า และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายฟิตเน็ต จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งชำรุดเนื่องจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566