ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 141 ถึง 150 จากข้อมูล 500
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กท ๘๐๓๘ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒ ๘๗๕๐ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ แห่ง บริเวณระบบประปาบ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤศจิกายน 2566
ซื้อเทียนดอกบัว จำนวน ๑๔ โหล เพื่อใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2566
จ้างทำบายศรี จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤศจิกายน 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยต์ หมายเลขทะเบียน กค - 1437 กาญจนบุรี ซึ่งชำรุดเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2566
จ้างติดตั้งป้ายจราจร บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคารศาลาอเนกประสงค์บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2566