ข่าวการเงิน

 ประเภท :  21 ตุลาคม 2565 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม
 ประเภท :  21 ตุลาคม 2565 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 กรกฎาคม 2565 รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 18 เมษายน 2565 รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 มกราคม 2565 รายงานข้อมูบรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤศจิกายน 2564 รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 ตุลาคม 2564 รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 กรกฎาคม 2564 รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2564 รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564