ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 451 ถึง 460 จากข้อมูล 470
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาติดตั้งระบบตู้สาขาสำหรับโทรศัพท์ 1 สายใน ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2565
จ้างเหมาทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ห้องเลขานุการนายก) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๒ ๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2565
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่างถนน (LED) แบบโซล่าเซลล์ บริเวณบ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2565
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไมตรี หอมชื่น บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณคำรน บ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มีนาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ต.ลาดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้อง จำนวน ๔ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กุมภาพันธ์ 2565