ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 6 results.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564