ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 500
หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔15 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง (LED) All in One LED Solar Street Light ขนาด ๖๐ W บริเวณหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด ๖๐ W บริเวณบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด ๖๐ W บริเวณบ้านจันอุย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด ๖๐ W บริเวณถนนสายบ้านคุณจิรัฐติกาล เอี่ยมทอง บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด ๖๐ W บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างโครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง (LED) All in One LED Solar Street Light ขนาด ๖๐ W บริเวณหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567
จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง (LED) แบบโซล่าเซลล์ All in One LED Solar Street Light ขนาด ๖๐ W บริเวณบ้านหนองแก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปพร้อมน้ำยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มกราคม 2567
จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งกระต่าย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มกราคม 2567