สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 จำนวน 24 ชุด

8 สิงหาคม 2556
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง   สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 จำนวน 24 ชุด

…………………………………………….

 

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา     เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 จำนวน 24 ชุด    ภายในวงเงิน 458,300.- บาท                   (- สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน -) ดังนี้

 

1. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 1 จำนวน 24 ชุด เป็นเงิน 458,300.- บาท

1. เครื่องออกกำลังแขน                       จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    19,000 บาท

2. เครื่องออกกำลังข้อเข่าจักรยานล้อเหล็ก  จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    19,500 บาท

3. เครื่องลดหน้าท้อง                         จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    17,000 บาท

4. เครื่องบริหารข้อเข่า                       จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    17,000 บาท

5. เครื่องออกกำลังข้อเข่า                     จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    13,000 บาท

6. เครื่องออกกำลังแขนลดหน้าท้อง          จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    15,000 บาท

7. เครื่องนวดหลังออกกำลังแขน             จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    17,000 บาท

8. เครื่องซิทอัพหน้าท้อง                      จำนวน           1        เครื่อง   ราคา      8,900 บาท

9. เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้องแบบโยก  จำนวน   1        เครื่อง   ราคา    19,000 บาท

10. เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบคู่           จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    19,000 บาท

11. เครื่องบริหารข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก  จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    19,500 บาท

12. เครื่องบริหารข้อเข่าและออกกำลังแขน จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    19,500 บาท

13. เครื่องยกน้ำหนัก                         จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    18,000 บาท

14. เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก         จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    17,000 บาท

15. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    22,000 บาท

16. ลู่วิ่งเอนกประสงค์ชนิดเบา               จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    19,500 บาท

17. เครื่องดันขา                              จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    29,000 บาท

18. เครื่องดึงแขนลดหน้าท้อง                จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    16,000 บาท

19. เครื่องหมุนบริหารขา                     จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    19,500 บาท

20. เครื่องออกกำลังกายแขนแบบดันออกเดี่ยว  จำนวน       1        เครื่อง   ราคา    22,000 บาท

21. เครื่องออกกำลังกายแขนแบบยกตัว     จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    29,900  บาท

22.  เครื่องบริหารขาและแขนแบบสลับเท้า จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    20,000  บาท

23.  จักรยานออกกำลังขาลูกถ่วงคู่          จำนวน           1        เครื่อง   ราคา    20,000 บาท

24.  เครื่องออกกำลังกายแขนแบบหมุนวงล้อ 4 ที่ จำนวน    1        เครื่อง  ราคา    22,000 บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!