โครงการฝึกอบรบให้ความรู้ด้านอัคคีภัย (อาสาดับเพลิง) ประจำปี พ.ศ. 2560

11 สิงหาคม 2560
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 

วันที่ 9-10 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นแก่นักเรียน รร.บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ 3 รร.บ้านท่าหวีหมู่ 4 รร.บ้านจันอุย หมู่ 5 และ รร.บ้านหนองแกหมู่ที่ 7 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!