โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ อบต.ลาดหญ้า ประจำปี 2567 กำหนดบริการออกเคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.

4 มิถุนายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!