โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

27 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี
นำโดยนายอิทธิกร เสือส่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า พร้อมด้วยสมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และนางสาวศริญญา รอดสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตัวแทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!