แพลตฟอร์ม “ทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)”

19 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์..ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ได้ดำเนินการเปิดใช้แพลตฟอร์ม “ทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)”ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารกับประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้ในการติดต่อ การรับแจ้งปัญหาที่พบในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์บนโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถสแกน Qr code ได้ทางรูปภาพที่แนบมาด้วยนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน..อบต.ลาดหญ้า 19 เม.ย.2567

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!