จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

25 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

⭐องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดยมีนายอิทธิกร เสือส่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบให้แก่ นางขนิษฐา ขำชุ่ม ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ 2 เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเย็นสนิทธรรมาราม หมู่ 5 บ้านจันอุย ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!