โครงการจัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

13 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายอิทธิกร เสือส่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยมี นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ,นางสาวสุภากร เสือส่าน รองนากยกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ,คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา ,ข้าราชการ ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงาน
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!