ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

7 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.
นายจรัญ เสือส่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้
1) กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
2) พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567
3) เรื่องอื่นๆ
โดยมี นางสาวสุภากร เสือส่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาฯ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าได้มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ชั้น 2 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!