โครงการฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

8 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นางสาวสุภากร เสือส่าน รองนายก อบต.ลาดหญ้า ประธานเปิดโครงการ ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกลุ่มอสม. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!