รับมอบเกียรติบัตร ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.

นายอิทธิกร เสือส่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!