ประชุมโครงการตรวจคัดกรอง ผู้มีความผิดปกติ หรือความบกพร่องทางการมองเห็นฯ

17 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

นางสาวสุภากร เสือส่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เปิดประชุมโครงการตรวจคัดกรอง ผู้มีความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาทางด้านสายตา โดยมี สมาชิกสภา คณะครู กลุ่มอสม. และ ประชาชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!