ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566

14 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น

นายอิทธิกร เสือส่าน รองนายก อบต.ลาดหญ้า เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อซักซ้อมและมอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เตรียมความพร้อมในการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้น     ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 บริเวณวัดทุ่งลาดหญ้า ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.ลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!