โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

13 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าให้งานป้องกันฯและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2566         ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!