โครงการบ้านปั้นยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอย วิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567

3 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายอิทธิกร เสือส่าน รองนายก อบต.ลาดหญ้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบ้านปั้นยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอย  วิถีแห่งความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!