ทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566

30 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่  30  ตุลาคม  2566  เวลา 10.00 น.

        นายอิทธิกร เสือส่าน รองนายก อบต.ลาดหญ้า พร้อมด้วย นางสาวสุภากร เสือส่าน รองนายก อบต.ลาดหญ้า และ                     นายจรัญ เสือส่าน ประธานสภา อบต.ลาดหญ้า  ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี  2566 ณ วัดทุ่งลาดหญ้า  ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!