โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2566

18 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ได้จัดทำโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน โดยมี นายอิทธิกร เสือส่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่   หัวหน้าส่วนราชการ สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า ผู้นำท้องที่ และประชาชน เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และเป็นวันรักต้นไม้โลกประจำปีของชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี โดยกำหนดจัดกิจกรรมบริเวณ อาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3  ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!