ประชาสัมพันธ์...ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2566

29 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

อบต.ลาดหญ้า ลำดับ ที่ 11 คะแนน ผลที่ได้ 88.71 คะแนน