ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของคุณครู

28 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุทิตาจิต คุณวรรณี อินทร์น้อย (ครูหน่อย) เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของคุณครู ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.ลาดหญ้า อ.เมือง               จ.กาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!