โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วย ๓ อ.

25 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วย ๓ อ. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายได้เสริมสร้างความแข็งแรงผ่อนคลายและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.ลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!