โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง

15 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ให้การสนับสนุนสถานที่ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก    ในการจัดโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โดย นายชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า พร้อมด้วย นายอิทธิกร เสือส่าน รองนายก อบต.ลาดหญ้า เป็นประธานเปิดฯ โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!