โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปี 2566

8 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.

นายชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า เป็นประธานพิธีเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเรียนยุคใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด” กิจกรรมตาม โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า โดยมี คณะครู – บุคลากร  ผู้ปกครอง และ นักเรียน จำนวน 130 คน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ

ณ ห้องประชุมเพ็ญชาติ โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก “เพ็ญชาติอุปถัมภ์” หมู่ที่ 3 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!