พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาลาดหญ้า ประจำปี 2566

1 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลาดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลลาดหญ้า เข้าร่วมพิธีเปิดฯ

ณ สนามโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า “อุดมราษฎร์วิทยา”หมู่ที่ 2 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!