โครงการให้ความรู้การควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก อสม. ตำบลลาดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

23 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าให้การสนับสนุนสถานที่ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก                 โดยนายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้การควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก อสม. ตำบลลาดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ                  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!