โครงการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับ อักเสบบีและซีเชิงรุก

3 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดหญ้า ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี เชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง ในประชาชนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป โดยเข้ารับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดหญ้า

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!