โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง ประจำปี 2566

28 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า มอบหมายให้ นางสาวสุภากร เสือส่าน เลขานุการนายก อบต.ลาดหญ้า เป็นประธาน  ในพิธีเปิดโครงการ "ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง"ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายประสาทพร หิรัญกุล   รองนายก อบต.ลาดหญ้า สมาชิกสภา พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิ์ คณะวิทยากรและผู้สูงวัย เข้าร่วมพิธีเปิด ณ.ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!