โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

13 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566  ตั้งแต่ วันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2566

โดย นายชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผอ.รพ.สต.ลาดหญ้า ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ลาดหญ้า กลุ่ม อสม.ตำบลลาดหญ้า ออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง,           ผู้พิการ, ผู้สูงอายุที่ผ่านการประชุมประชาคมตามโครงการช่วยเหลือประชาชนฯ ของ อบต.ลาดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!