พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหหารส่วนตำบลลาดหญ้า

27 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 17, สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า, การปกครองท้องที่, โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่เขตตำบลลาดหญ้า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ศูนย์การเรียนรู้ตำบลลาดหญ้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม
โดย นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหหารส่วนตำบลลาดหญ้า
ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ตำบลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!