โครงการ"รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สู่ 100 ล้านต้นประจำปี พ.ศ.2565

27 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จัดทำโครงการ"รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สู่ 100 ล้านต้นประจำปี พ.ศ.2565 โดยนายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า พร้อมด้วยนายอิทธิกร เสือส่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า นางสาวสุภากร เสือส่าน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า นายจรัญ เสือส่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า สมาชิกสภาฯ อบต. พนักงาน และเจ้าหน้าที่ อบต. ผู้ใหญ่กิตติ สุวรรณฉิม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และประชาชนในพื้นที่ นายศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" นำคณะครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการ"รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปี พ.ศ.2565 อันเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้นและเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป ช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของนิเวศ เป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รับมือกับภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อน ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 ตำบลลาดหญ้า..cr. โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!