โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

8 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 2565
โดย นายชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า พร้อมด้วย น.ส.สุภากร เสือส่าน เลขานุการนายก อบต.ลาดหญ้า , นายอิทธิกร เสือส่าน รองนายก อบต.ลาดหญ้า และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองแก ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ลาดหญ้า กลุ่ม อสม.ตำบลลาดหญ้า ออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุที่ผ่านการประชุมประชาคมตามโครงการช่วยเหลือประชาชนฯ ของ อบต.ลาดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...โดยมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ โดยมีพื้นที่หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลลาดหญ้า
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!