กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565

12 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. อบต.ลาดหญ้า ร่วมกับ เทศบาลลาดหญ้า ,ทหาร และโรงเรียน โดยมี นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า , นายวรากร เสือส่าน นายกเทศมนตรีตำบลลาดหญ้า พร้อมด้วย สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 โดยขบวนเริ่มแห่จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาดหญ้าแห่ผ่านตลาดลาดหญ้า เพื่อนำต้นเทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆ ในเขตตำบลลาดหญ้า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!