ประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า พร้อมด้วย นายอิทธิกร เสือส่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เปิดประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเตรียมลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูล และพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!