ประชุมพนักงานเพื่อมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ

2 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร จัดประชุมพนักงานเพื่อมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการ

ข้อที่ 1 การใช้และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ลาดหญ้า

ข้อที่ 2 มอบหมายภารกิจและหน้าที่โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!