เปิดเวทีประชาคมเพื่อให้การช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

1 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มอบหมายให้ นายอิทธิกร เสือส่าน รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า และ นางสาวสุภากร เสือส่าน เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เปิดเวทีประชาคมเพื่อให้การช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านพักเก่า ,บ้านพักใหม่ และ บ้านท่าเสา หมู่ที่ 2 ตำบลลาดหญ้า.

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!