ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

27 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ร่วมกับ เทศบาลตำบลลาดหญ้า โดย นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า พร้อมด้วย นายวรากร เสือส่าน นายกเทศมนตรีตำบลลาดหญ้า ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชน และผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!