ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน "โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565"

4 ตุลาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ร่วมกับ เทศบาลตำบลลาดหญ้า ร่วมกันจัด โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า พร้อมด้วยนายวรากร เสือส่าน นายกเทศมนตรีตำบลลาดหญ้า เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน "โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565" ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดทุ่งลาดหญ้า และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลลาดหญ้า เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางในการจัดงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลลาดหญ้า..
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!