ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโครงการปรับปรุงตลิ่งลำห้วยลำตะเพิน

25 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า พร้อมด้วย นายอิทธิกร เสือส่าน รองนายก องค์การบรีหารส่วนตำบลลาดหญ้า ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโครงการปรับปรุงตลิ่งลำห้วยลำตะเพิน บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 ตำบลลาดหญ้า โดยการลงหินใหญ่ป้องน้ำกัดเซาะริ่มตลิ่ง

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!