ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

19 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายชูชาติ เสือส่าน นายก อบต.ลาดหญ้า พร้อมด้วย จ่าเอกณรงค์ธร สวัสดิ์มี ปลัด อบต.ลาดหญ้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรีอาคาร 1 ชั้น 3

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!